Suetonius ilave olarak Lucius Cotta’nın, Part ülkesini ancak bir kralın fethedebileceği kehanetine dayanarak, Senato’ya Sezar’ın kral olarak kabul edilmesini içeren bir öneri sunduğunu aktarır. Sezar gerçekten de Part Ülkesini fethetmeye niyetlenecek ve bu durum ikinci üçlü yönetim sırasında Marcus Antonius’un hayli başını ağrıtacaktı. Sezar ve Kleopatra hiç evlenmediler zira Roma kanunlarına göre bunu yapmaları mümkün değildi. Sezar, görevlerini yerine getirmeye devam etmeyi denemiş ve sadece şiddet tehlikesi baş gösterdiğinde geri çekilmişti. 1995 yılında, dünyaya ilk defa dokunduğundan bu yana okuyor gözlerim, ellerim, kulaklarım ve hislerim. En çok doğayı okuyorum, sonra müziği, renkleri; ve edebiyat okuyup çeviriler yapıyorum, başka gözlerin bakışlarına dokunabilmek için.

Daha sonra hatiplik öğrenimi için Marcus Tullius Cicero‘nun da öğretmeni olan Rodos’a ünlü öğretmen ve hatip Apollonius Molo‘nun yanına gitti. Kendini tamamiyle siyasete vererek Pompeius tarafını tuttu. Bunun yanında cömertliğiyle halkın sevgisini kazanmaya çalıştı.

20 milyondan fazla sözcük ve anlamı üç farklı aksanda dinleme seçeneği. Etimoloji, Eş ve Zıt anlamlar, kelime okunuşları ve günün kelimesi. Yazım Türkçeleştirici ile hatalı Türkçe metinleri düzeltme.

  • Pompei­us da Mithridates’i bir zaman­lar krallığının başkenti olan Si­nop’a gömdürdü.
  • Suetonius’a göre bir doktor, aldığı yaralardan sadece ikincisinin yani boynuna aldığı yaranın ölümcül bir yara olduğunu ispatlamıştı.
  • Romanın bu döneminde politik rakiplerini aşağılamak ve gözden düşürmek için bu tür iftiralar atmak sık rastlanılan bir durumdu.
  • Bu çeşitler arasından Sezar heykel kampanya seçeneğine göz atılarak beğenilen tasarımın alımı yapılabilir.
  • Sezar kızmış, “Hayvanlar, ben yirmi talentlik bir esir miyim?

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, ‘’Largo Argentina Kutsal Alanı’nı Romalılara ve turistlere tekrar sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yükseltilmiş yürüyüş yolları sayesinde, ziyaretçiler tam anlamıyla tarihe dalabilecekler ve tarihi izlerin katmanlarını görebilecekler’’ dedi. Yüzyıla dayanan ve Jül Sezar’ın öldürüldüğü yer olarak bilinen antik alan bugünden itibaren ziyarete açıldı.

Sezar Heykel

Sezar, suikastten iki yıl sonra, MÖ 42 yılında Senato tarafından resmen kutsanarak Roma tanrılarından biri ilan edildi. Hayat boyu diktatör (dictator perpetuus) ilan edildi ve cumhuriyet bürokrasisini ağır biçimde merkezileştirdi. Ancak Sezar’ın eski arkadaşlarından Brütüs’ün önderliğindeki, cumhuriyeti eski işleyişine kavuşturmayı hayal eden bir grup senatör tarafından M.Ö. Suikastın ardından başlayan yeni bir iç savaş, vârisi Gaius Octavianus’un Roma dünyası üzerinde baskın bir otokratik güç haline gelmesine yol açtı. Sezar, suikasttan iki yıl sonra Senato tarafından resmen kutsanarak Roma tanrılarından biri ilan edildi. MÖ 56 yılı baharında Üçlü yönetim, Cisalpine Galya eyaletinin Luca (modern Lucca) kentinde biraraya geldi.

Julius Caesar: Hayatı, Sözleri, Bilinmeyenleri ve Edebiyata Verdiği İlham

Bu sakin dönemin bitmesi için Anadolu’dan gelen haberler yeterliydi. Bitinya’dan sonra Caesar, Ki­likya korsanlarına karşı Anado­lu’nun güney kıyılarında savaştı. MÖ 75’te Roma sosyal ve siyasi hayatında çok önem­li olan belagat (etkili konuşma) eğitimi almak için Rodos’a gi­derken, korsanlar kendisini Mi­let kentinin yakınındaki küçük Pharmacussa adasına (bugün Yunanistan’a ait Farmakonision) kaçırdılar. Kendisine fidye ola­rak biçilen 20 talent’i az bulan Caesar, korsanlara kendisi için 50 talent istemelerini söyledi! Adamları Anadolu kıyı kentle­rinde fidye için para toplarken, Caesar küçük adada korsanlar­la 38 gün geçirdi, onlarla sohbet edip, yazdığı şiirleri okudu.

Plebler, bağıran kişinin fikirlerini özgürce söyleyememesini protesto etmişlerdir. sezarcasino, Tribünleri Senatonun huzuruna çıkarmış, olayları senatörlerin oyların sunmuş ve hemen ardından da onları görevden alarak isimlerini kayıtlardan çıkarttırmıştır. Sezar, Senato tarafından « ömürboyu diktatör » anlamına gelen Dictator Perpetuus olarak adlandırılmıştır. Cumhuriyet tarihinde İlk kez olmak üzere, ön yüzünde bu unvan ve Sezar’ın profilden figürü arka yüzde ise tanrıça Ceres ve Sezar’ın unvanı olan Augur Pontifex Maximus bulunan bir Roma denarius’u basılmıştır. Cumhuriyet döneminde konsüllerin ve diğer kamu memurlarının imajlarının sikkeler üzerine basılması alışılagelmiş bir durum olsa da Diktatör unvanın sikke üzerine ilk kez basılıyor olması oldukça anlamlıydı.

Sezar’ın yaşadığı dönemde kullanılan Latin alfabesiyle (yani « J » ya da « U » harflerinin küçük harfleri olmaksızın) Sezar’ın adı tam olarak tercüme edildiğinde « GAIVS IVLIVS CAESAR » olarak yazılırdı. Eski Roma telefuzunda C harfi G yerine kullanıldığıdan ismin « CAIVS » formuna antik dönemde « GAIVS » kullanımından daha sık rastlanırdı ve sık sık « C. IVLIVS CAESAR » olarak kısaltılırdı.. Sezar dönemi Yunanistanında, Sezar’ın aile adı döneminin telaffuzunu yansıtacak biçimde Καίσαρ (Kaisar) olarak yazılıyordu.

Limanda bulunan tüm gemiler Pompey tarafından birliklerinin tahliyesi için kullanıldığından onu takip etmek mümkün değildi ve bunu üzerine Sezar yönünü Hispania’ya çevirdi. Hemen ardından Pompey’le hesaplaşmak üzere doğuya, Yunanistana doğru ilerledi. 10 Temmuz MÖ 48’de Dyrrhachium’da yapılan savaş sırasında tahkimat hattının yıkılması nedeniyle neredeyse felaketle sonuçlanabilecek bir bozgundan kıl payı kurtuldu. Sezar, kısa süre sonra yapılan Farsalus savaşıyla kendisinden çok daha güçlü (Sezar’ın piyadelerinin iki katı piyade ve kayda değer miktarda süvari fazlası) olan Pompey’i MÖ 48 yılında kesin olarak yenilgiye uğrattı. Sezar adı, sahip olduğu askeri yeteneklerden dolayı tarihçiler tarafından tarihin en önemli askerî taktisyen ve stratejistleri olarak kabul edilen Büyük İskender, Sun Tzu, Hannibal, Cengiz Han veNapolyon Bonapart’la birlikte anılmıştır. Sezar, gerek Galya savaşları sırasındaki Gergovia savaşında, gerekse iç savaş sırasındaki Dyrrhachium savaşında taktik açıdan göz alıcı zaferler kazanmıştır.

Orijinal tariften tek farkı, salataya ançüez de eklemişti. Şimdilerde Amerika’nın lüks ve pahalı restoranlarında yapılan sezar salatalarının pek çoğu da ançüezli hazırlanıyor. Hayatta iken aralarında Pater Patriae, Pontifex Maximus ve Diktatör unvanın da olduğu pek çok onur payesi almıştır. Senato tarafından kendisine verilen bu payelerin, ölümlü bir insana bu kadar onur payesi vermenin yersiz olduğunu düşünen çağdaşları tarafından kendisine düzenlenen suikastin başlıca nedeni olduğu zikredilir.